Київський туристичний портал

Офіційний сайт Києва


Положення про вступні та членські внески

КОНСОРЦІУМУ «КИЇВ ТУРИСТИЧНИЙ»

 

§ 1

Базовий принцип

Це Положення про вступні та членські внески не є складовою частиною Статуту. Воно врегульовує зобов’язання по сплаті вступних та членських внесків. Воно може бути змінене лише Загальними зборами членів об’єднання.

 

§ 2

Вступний внесок

Обов’язок кожного члена є одноразова сплата вступного внеску.

 

§ 3

Членський внесок

Обов’язок по сплаті членського внеску виникає в перший раз з початком членства, в інших випадках – з початком календарного року. У рік створення об’єднання обов’язок сплати членських внесків виникає з моменту внесення об’єднання до реєстру господарських об’єднань. У разі вступу до об’єднання в наступних роках, після 01.07 сплачується половина членського внеску.

В інших випадках членський внесок є цільним та неподільним річним внеском. У разі припинення членства завжди сплачується повний річний внесок, навіть якщо заява про вихід з об’єднання подається протягом року.

Для встановлення розміру внеску за основу береться відповідний статус члена в день сплати членського внеску. Сума членського внеску списується з розрахункового рахунку члена 10 січня кожного року на підставі довіреності на стягнення грошової суми. Члени, які не беруть участі в процедурі списання грошових коштів, перераховуються свої внески на рахунок об‘єднання найпізніше до 10 січня кожного року. В цьому випадку сплачується додатковий збір у розмірі 80 грн. 00 коп. (5 євро).

 

§ 4

Основа для нарахування

Розмір членського внеску визначається на підставі наступних критеріїв для нарахування:

 

1.   готельний бізнес: кількість номерів;

2.   ресторанний бізнес: кількість посадочних місць, місця всередині 100%, місця зовні 50% (з прив‘язкою до середнього чеку);

3.   дискотеки: гостьова площа;

4.   роздрібна торгівля: оборот попереднього року (нетто);

5.   великі партнерські підприємства: фіксована сума;

6.   надавачі туристичних послуг: оборот попереднього року (нетто);

7.  підприємства туристично-інформаційного напрямку, івент-компанії: фіксована сума.

У разі зміни основи для нарахування внеску, член Консорціуму зобов’язаний повідомити  про це Генеральному директору Консорціуму напередодні сплати членського внеску та надати відповідні розрахунки.  

 

§ 5

Розмір вступного внеску

Розмір вступного внеску складає 350 ргн.00 коп. (20 євро).

 

§ 6

Розмір річного членського внеску

1. Готельний бізнес:

5 зіркові готелі 
160 грн. (10 євро) за кімнату (до 150 кімнат);
128 грн. (8 євро) за кімнату (до 200 кімнат);
112 грн. (7 євро) за кімнату (до 300 кімнат).

4 зіркові готелі – 80 грн. (5 євро) з кімнати.
3 зіркові готелі – 48 грн. (3 євро) з кімнати.

1 та 2 зіркові готелі, готелі без категорії, хостели – 40 грн. (2,5 євро) з кімнати.   

 

2. Ресторанний бізнес (з розрахунку на одне посадочне місце):

- в межах центру міста – 40 грн. (2,5 євро);
- поза межами центру міста – 32 грн. (2 євро).

 

3. Клуби/Дискотеки: 48 грн. (3 євро) на м² гостьової площі.

 

4. Підприємства роздрібної торгівлі:

 

Обсяг т/о попереднього року

Членський внесок
до 1 млн. грн. 1 600 грн.  (100 євро)
від 1 до 10 млн. грн. 2 400 грн. (150 євро)
від 10 до 50 млн. грн. 3 200 грн. (200 євро)
від 50 до 100 млн. грн. 8 000 грн. (500 євро)
понад 150 млн. грн. 16 000 грн.  (1000 євро)

 

5. Великі партнерські підприємства (напр., виставки, аеропорти) – 16 000 грн. (1000 євро).

6. Туристичні послуги:

 

Обсяг наданих туристичних послуг

Членський внесок
до 1 млн. грн. 3 200 грн.  (200 євро)
від 1 до 10 млн. грн. 4 800 грн. (300 євро)
від 10 до 50 млн. грн. 5 400 грн. (400 євро)
від 50 до 100 млн. грн. 8 000 грн. (500 євро)
понад 150 млн. грн. 16 000 грн.  (1000 євро)

 

7. Підприємства інформаційно-туристичного напрямку, інші – 2400 грн. (150 євро).

8. В особливих випадках розмір членського внеску встановлює Правління.

 

Прийняти до уваги, що розмір річного членського внеску на 2014 рік вираховується за наступною формулою:

§ 7

Набуття чинності

Це Положення про сплату членського внеску вступає в силу в день його затвердження Загальними зборами.

 

        
Голова Загальних зборів Степан Романюк
Секретар Загальних зборів Наталія Соболєва
   

                                                                                                                                                                                                                              

 

Забронювати

Розміщення

Дорослі

Діти

Дата приїзду

Дата від'їзду